2015-12-10 13:00 #0 av: veggie4every1

Slakt, speciesism och djurskyddsnationalism i svenska riksdagsdebatter 1887-1937

Per-Anders Svärd

"Kanske behöver vi den Andres djurplågeri mer än någonsin för att undvika att blicken stannar för länge  på  oss  själva?"

http://www.academia.edu/4180672/N%C3%A4r_den_Andre_d%C3%B6dar_Slakt_speciesism_och_djurskyddsnationalism_i_svenska_riksdagsdebatter_1887_1937