Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (19) Senaste inläggen

Djurrätt & Veganism Frukterian (Diskussion och recept) Frågor och tips Föreläsningar / videos / audios Hälsa och Nutrition Hygien, kosmetika och kemtekniska produkter Information om sajten Köpes / Säljes / Bortskänkes Köttersättning Konservering (vin, sylt saft, inläggningar osv) Klotterplanket Miljö O.T. (Off-topic) Politiska frågor Restauranger Shopping Träning Undersökningar Kluringar Tävlingar Topplistor Vegankost Veganprat Veganska matprodukter Veganföräldrar Veganska textiler, kläder & skor Recept (Varmrätt & Övrigt) Recept (Efterrätter & Förrätter & Godis) Recept & Diskussion (Glutenfritt) Recept (Pålägg) Recept (Såser) Recept (Rawfood - Råkost) Recept (LCHF-vegan) Recept (LFD Low Fiber Diet)
Veganprat

Moralrelativism

2017-01-27 10:09 #0 av: Tänkpådet

Tja! Snubbla över en video om ämnet moralreletivism och tänkte jag kunde dela den här och om nån vill diskutera så vore det kul. Är själv en stark motståndare av moralrelativism och kan faktiskt inte förstå hur vissa till synes intelligenta och empatiska människor kan resonera på detta sätt... men jag uppmuntrar till disskution även om jag är medveten om att det troligtvis inte leder nånvart... håll tillgodo: https://youtu.be/YaOD_2bfKVs OBS!!! Vissa potentiellt stötande bilder!

Anmäl
2017-01-27 11:12 #1 av: landsbygdsbo

Allting är ju avhängigt av vad man anser formar vår moral.

Våld, stöld och bedrägeri är väl det som anses omoraliskt i de flesta samhällen på jorden. Inom den egna gruppen vill säga. I många samhällen var det acceptabelt, tom önskvärt med våld, stöld o bedrägerier gentemot andra grupper.

Ju mer våra samhällen interagerar över gränserna , ju mer lika blir våra moraliska värderingar.

Sedan finns ju alltid de grupper i samhället som förutom de sedvanliga värderingar skapar egna. Religiösa grupperingar, politiska grupperingar och livsvals-grupperingar.

Dessa grupper hävdar att just deras sätt att se på saker o ting är det moraliskt riktiga.

Därför blir frågan om moral alltid en fråga om ens värderingar, inte om faktiska fasta oföränderliga värden.

Vår syn på moral har ändrat sig genom tiden, eller rättare sagt vår syn på vad som är moraliskt försvarbart. Det kommer att fortsätta att göra så. För inga mänskliga värderingar är statiska.

Anmäl
2017-01-27 13:20 #2 av: Tänkpådet

#1 Tittade du på videon? Tanken att det inte finns några objektiva värden grundar sig antar jag i att vi inte lever i en verklighet... men i kontexten att vi faktiskt lever i en verklighet och att vi är medvetande och lever i en värld som påverkar oss så finns det "objektiva" värden... tex jag skulle vilja påstå att det är en objektiv sanning att "onödig" tortyr är av ondo... sen borde vi bygga moraliskt system runt ett sånt faktum, på ett rationellt och logiskt sätt... detta skulle innebära vissa olika tolkningar men vissa frågor skulle kunna avgöras med hjälp som sagt av logik. Avsaknad av ett logiskt system kan onekligen skapa samhällen som rättfärdigar ohyggliga orättvisor i form av tex våld och död. I andra ord går det i princip rättfärdiga vilket beteende som helst med denna typ av filosofi... det verkar vara ett väldigt effektivt sätt för egoister och psykopater att resonera på det Här sättet... allt demonstreras ganska tydligt i den här videon så det är därför jag undrar om du såg den överhuvudtaget...

Anmäl
2017-01-27 14:03 #3 av: landsbygdsbo

#2

Frågan är ju hur moral ändras med dess utövare eller om moral är ett statiskt begrepp.

Jag anser, med tanke på hur det historiskt sett ut, att moral inte är ett statiskt begrepp. Utan att den ändrar sig med tid och plats. Du kan idag utifrån den situation och tid du befinner dig i anse att det eller det är ett omoraliskt beteende.

Men en individ på en annan plats och i annan tid kommer fram till en helt annan slutsats.

Vi, idag anser till exempel att det är omoraliskt att avrätta en trettonåring eller till och med fängsla honom för ett mord han begått. Men för 500 år sedan hade man inte tvekat och ansett att det är helt ok att hänga grabben.

Vi, folkmajoriteten anser det helt ok att döda djur för att tillgodogöra oss päls, kött med mera. Så är det idag. Ingen av oss vet hur det är om 300 år.

Däremot så anser samma majoritet inte att det är ok att plåga och missköta djur.

Vad vi sedan borde göra är en helt annan fråga. Då ska vi avväga de för och de nackdelar animaliekonsumtion medför och till det lägga de etiska värderingar vi har i den frågan. Men vilket val vi då gör är ju avhängigt av rådande ekonomi och konventioner.

Anmäl
2017-01-27 14:23 #4 av: Sarafiaklara

#2 När man diskuterar moral relativism tror jag att det är viktigt att särskilja vilken typ av moral relativism man pratar om. Här finns det en intressant artikel som beskriver de olika inriktningarna som paraplybegreppet moral relativism innefattar: http://www.iep.utm.edu/moral-re/

Kognitiv relativism, descriptive relativism och cultural relativism har ju varit grundläggande för att utmana en forskning och en kulturell syn som utgått ifrån att "väst är bäst". Den utmaning som dessa inriktningar bidragit med har hjälpt till att lyfta fram minoriteter och kritiserat en eurocentrisk tolkning av andra kulturer. Däremot behöver inte en person som anammar descriptive relativism anamma en värderelativism.

Kanske kan det bli nästan lika farligt i vissa kulturer om man framställer och försvarar något som moraliskt objektivt sant. Detta kan ju på samma sätt som relativism användas för att motivera maktmissbruk. Makten är ju ofta den som bestämmer ramarna för en diskussion och vad som får ingå i diskussionen och vad som anses vara logiskt och förnuftigt.

Om du accepterar att det kan finnas objektiva moraliska sanningar vem ska då bestämma vilka dessa är? Ska de bestämmas genom diskussion? Vilka ska föra denna diskussion? Vem bestämmer ramarna för denna diskussion och hur ser vi till att denna diskussion inte utgår ifrån eurocentrism? Begreppen logik och rationalitet kopplas exempelvis starkt ihop med eurocentrism och bilden av den rationella vita mannen som vet bäst.

Däremot kan självklart en viss typ av moral relativism kritiseras för att den inte bidrar med något till moraldiskussion utan snarare används för att hindra denna.

Anmäl
2017-01-27 14:48 #5 av: Sarafiaklara

#2 Så min kritik mot videon är att moral relativism är ett svårdefinierat begrepp och jag tycker att personen i videon missbrukar begreppet relativism utan att vara tydlig med vilken form av relativism han menar. Det han diskuterar låter snarare som moral nihilism. Men jag gissar också på att de köttätare han pratar om inte har någon genomtänkt definition av vilken relativism de utgår ifrån heller;)

Här är en intressant text om objektivitet: http://www.iep.utm.edu/objectiv/#H4

Anmäl
2017-01-27 15:45 #6 av: Sarafiaklara

Jag tycker också definitionen conscious creatures kan bli problematisk. Hur definieras conscious? Är ostron conscious creatures? Vi utgår ju ifrån en traditionell bild av en uppdelning mellan växter och djur som konstant utmanas, just ostron är ett exempel på detta. Diskussionen i videon öppnar ju även upp för olika ställningstagande kring vad det innebär att inte skada/döda andra medvetande varelser. Bör man utgå ifrån att hur många djur som skadas av en handling ska vara styrande? Kan då dödandet av några djur motiveras om det räddar andra djur? Eller får vi inte göra nåt som dödar/skadar andra djur? Det blir isåfall omöjligt att leva. Ska bakterier klassa som medvetande varelser? Är det då ok att ta antibiotika vid en infektion orsakad av bakterier? Ska det rena dödandet av djur för produkter ses som värst eller ska sekundärt dödande av djur exempelvis i industrier eller jordbruk ses som lika illa?

Utifrån videon blir det ju inte heller fel att använda djur till underhållning eller att ha dem som husdjur så länge vi anser att de mår bra. Finns det då någon objektiv definition av "mår bra" eller får var och en bestämma detta?

Anmäl
2017-01-27 18:00 #7 av: Tänkpådet

#3 och #4 tack far väldigt bra svar å tankar, uppskattar det verkligen! #3 jag håller med dig! #4 ja det är nog sant som du säger... jag har själv inte satt mig in i vad moralrelativism riktigt är utan gått efter min egna kanske felaktiga uppfattinhg... jag kommer på att det jag egentligen är emot är när folk använder sig utav ordet moralrelativism i sig som ett argument i en diskution om rätt och fel och jag skulle vilja mynta det här tillbägagångsättet "relativism fallacy"
Det är såklart fortfarande möjligt att jag har problem med moralrelativism i sig åxå men jag måste plugga lite mer på det.
Mitt problem är och var alltså när en del motiverar att ett beteende är rätt med att hävda att moral är relativ och subjektiv därför har den personen rätt, och alltså inte använder sig av logiska resonemang...

#6 nu börjar vi snacka! 😜 Ja det blir absolut problematiskt att uttrycks sig så, jag själv resonerar som så att jag värderar ett "högre" medvetande högre på en skala. Exempelvis så skulle jag lägga ett högre moraliskt värde i en på en människa än en bakterie. Motsatserna är något ickemedvetet såsom växter och på andra sidan av skalan människan och allt däremellan värderar jag därefter, men jag skulle inte använda mig av detta uteslutande i en moralisk fråga...

Någonting jag tycker är viktigt i moraliska diskutioner är att vara rationell logisk och konsekvent, vilket jag saknar i ibland. Och ja vad är sunt förnuft och logik??? Jag själv tycker att kontext och sammanhang är viktigt när man för såna samtal.... att ställa frågan vad är logik blir på något sätt onödigt om du tar ordet i det sammanhanget eller kontexten vi vanligtvis använder det ordet, samma sak med ordet objektivt. Vad menar du med objektivt eller subjektivt? Det kan ju bli hur flummigt som helst men använder du ordet i med kontexten av hur vi brukar använda ordet, då blir det inte lika svårt och en bör använda sig av orden på ett sätt som passar för sammanhanget av samtalet....

Vill pladdra på mer för att förtydliga men ger mig nu....

Anmäl
2017-01-27 18:22 #8 av: Tänkpådet

*diskussion 😝

Anmäl
2017-01-27 18:33 #9 av: Sarafiaklara

#7 Läser just nu en bok om arkivteorins historiska utveckling (förstår att det låter oerhört spännande ) och just den moderna arkivteorin är extremt influerad av postmodernism. I boken hittade jag det här citatet: “For in the relativism and epistemological skepticism is a kernel of social tolerance. In this world of fragmented and deco n textualized information, we can now have a multiplicity of hist o ries”.

Utifrån postmodernismen kan man alltså tolka att det finns en fara med objektiva sanningar då dessa ofta skapas av makten. En viss relativism kan då hjälpa till i ifrågasättandet av vissa "sanningar" så att det exempelvis tas större hänsyn till minoriteters åsikter. Däremot kan extrema former av moral relativism bli destruktiva.

Den slutsats som jag kommer fram till att det är viktigt att vi ifrågasätter hur vi använder vissa begrepp och vad vi baserar vissa värdering på och hur vi sedan uttrycker dessa värderingar. Annars finns det alltid en risk att vi omedvetet bidrar till förtryck och osynliggörande.

Och självklart blir det problematiskt om man använder relativism för att stoppa en diskussion. Man kan ju då ifrågasätta varför personen ens vill delta i diskussionen. Jag tycker relativism ska användas i diskussioner för att bidra till eftertanke och för att bredda diskussionen. Sedan verkar det som att många som använder sig av moral relativism för att stoppa en diskussion inte har nån bra koll på begreppen, där håller jag med personen i videon.

Anmäl
2017-01-27 18:37 #10 av: Tänkpådet

Jag skulle även säga att en kan ifrågasätta/kritisera beteenden som anses moraliska i andra kulturer än din egen.. en bör kunna diskutera alla beteenden och handlingar...

Anmäl
2017-01-27 18:50 #11 av: Sarafiaklara

#10 Ja så länge man är medveten om vad kritiken baseras på och att man inte utgår ifrån en bild av sig själv som den överlägsna västerlänningen som ska lära vildarna. Jag är lite kritisk till att det i videon används klipp ifrån andra kulturer med syfte att förfära tittaren och som bekräftar bilden av vildar. Det blir särskilt beklämmande när dessa bilder är tagna ur sitt sammanhang och det inte ges nån kontext till det vi ser. Det blir bara sett ur det västerländska ögat och andra kulturer används för att främja en västerländs persons ståndpunkt.

Anmäl
2017-01-27 18:56 #12 av: Tänkpådet

#9 ja det låter tråkigt.. 😝 ( men det är intressant) Det skulle vara skönt om en bara kunde "ladda ner" kunskap till hjärnan så en slapp läsa tråkiga böcker för att förstå sig på saker... i framtiden kanske 😜

Anmäl
2017-01-27 18:57 #13 av: Tänkpådet

#11 såsant!

Anmäl
2017-01-27 19:22 #14 av: Sarafiaklara

#12 Eller hur 😉

Anmäl
2017-01-27 20:25 #15 av: landsbygdsbo

#12 och med det skulle risken att bli felprogrammerad öka katastrofalt

just en kritisk granskning av fakta och en egen bedömning ger den variation av åsikter ett demokratiskt samhälle är beroende av för att överleva som just demokratiskt.

Anmäl
2017-01-27 20:33 #16 av: Tänkpådet

#15 sant, kritiskt tänkande är en bristvara även idag... tyvärr...

Anmäl
2017-01-27 22:56 #17 av: Gen

#9 Är det möjligen på Södertörn man får läsa såna här böcker? :)

Postmodernism är en styggelse. Tycker detta citat på ett bra sätt illustrerar hur man inte ens försöker förklara något, utan medvetet jobbar med onödigt komplicerad jargong och dimridåer för att i bästa fall smycka sina banaliteter, och i värsta fall sprida förvirring kring självklarheter. 

Nå, nu har jag varit arg. Var tvungen att få det ur mig. Jag tycker det är en  bra poäng att moralrelativism används oerhört slarvigt och behöver nyanseras. 

Jag tycker det hjälper att skilja på motpolerna absolut och relativt; med motpolerna objektivt och subjektivt. 

Något kan vara både absolut och subjektivt, exempelvis mina upplevelser. Jag är absolut viss om deras existens, men de är endast jag som kan uppleva dem. De är både absoluta och subjektiva. 

På samma sätt kan något kan vara både objektivt och relativt, exempelvis jordens rotationshastighet i rymden. Relativt vad man väljer som fast punkt, men finns oberoende av subjekt. Det är både objektivt och relativt. 

Moralrelativism brukar användas synonymt med moralsubjektivism. Men det blir förvirrande. Det är ganska få som tror på moralabsolutism, alltså ex. att det är fel att ljuga oavsett konsekvenser. Den som tycker att det beror på situationen om det är rätt eller fel, är i någon mening moralrelativist. Men det är inte det man brukar mena. 

De flesta människor resonerar däremot moralobjektivistiskt helt automatiskt, alltså att det som gäller för mig, gäller också för andra. Moral är inte något som enbart är en upplevelse i subjektet, det säger också något om hur andra ska bete sig. Det är objektivt. Denna känsla för rättvisa är något de flesta föds med.

Det är denna urkraft inom oss som får oss att ifrågasätta och motverka förtryck, och gör oss till veganer - snömosiga postmodernistiska tankefigurer gör oss bara förvirrade. 

Anmäl
2017-01-27 23:16 #18 av: Tänkpådet

#17 BAM!

Anmäl
2017-01-27 23:22 #19 av: Sarafiaklara

#17 Hahaha. Nej, Uppsala Universitet. Själv är jag förtjust i postmodernismens styrka i att blottlägga makt. Har varit väldigt viktigt för att ifrågasätta kunskaps objektivism och inom arkivvetenskapen har det varit viktigt för att få fram en ny syn på arkiven där även minoriteter får höras. Inom de flesta institutioner jag pluggat i har relativismen varit betydelsefull för att blottlägga makt och för att visa på hur vi påverkas av ex. eurocentrism. Så inom forskningsvärlden tycker jag att relativismen har en viktig roll även om ingen teori är komplett eller utan kritik, allt beror ju på hur den tolkas och används. Inom forskningen kan vi ju knappast förlita oss på enbart en inre ledstjärna- just en inre ledande objektivism vad var historiker tidigare trodde de hade men deras beskrivning av historien blev ju snarare en beskrivning av enbart maktens (rika, vita mäns) historia utifrån enbart maktens perspektiv. För att dra ett populärt Orwell citat " Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna".

Men relativismens betydelse för etik och moral är jag mer skeptisk till...

Anmäl
2017-01-27 23:25 #20 av: landsbygdsbo

#17

"Det är denna urkraft inom oss som får oss att ifrågasätta och motverka förtryck, och gör oss till veganer - snömosiga postmodernistiska tankefigurer gör oss bara förvirrade. "

Med andra ord har ickeveganer en annan måttstock. Och då faller ditt påstående om " denna urkraft".

Liksom människor har sin individuella måttstock så har var tid sin. Ingenting är statiskt, ingenting kan beskrivas med " denna urkraft"

Du anser, Veganer anser och så vidare.....

Anmäl
2017-01-28 00:37 #21 av: Gen

#19 haha, ok ok. Jag lugnar mig då. UU har väl iofs sin egna problematiska historia när det kommer till minoriteter :)

Jag tycker det du skriver är spännande. Men jag känner inte att jag kan hålla med. 

Jag tänker så här, att i datafattig vetenskap blir det lätt den som skriker högst som vinner. Det är möjligen en variant av Orwell-citatet. När det saknas relevant information, går det inte att göra anspråk på objektivitet, och den som då påstår sig vara objektiv bör ifrågasättas. 

Men bara för att det ibland saknas data, betyder det ju inte att objektivitet inte finns, eller att allt är relationellt, eller att allt är beroende av kontext. Det betyder bara att man inte kan komma tillräckligt nära en objektiv beskrivning.

Historia är ett fält där det alltid kommer saknas data. Så jag förstår relevansen av att ifrågasätta normen för tolkning där - att vara skeptisk.  Det betyder inte att det finns flera sanningar, individuella sanningar, relativa sanningar eller vad man nu hittar på för konstigt. Ibland saknas det bara data för att kunna skilja på sanning och åsikt - och då gör man bäst i att vara skeptisk.  

Ett fördunklande av sanningsbegreppet är vad som definierar postmodernism för mig, och det skadar mer än det hjälper.

Anmäl
2017-01-28 01:11 #22 av: Sarafiaklara

#21 Vi får helt enkelt agree to disagree ;) Tror nog att de flesta äldre universitet någon gång haft en problematisk historia rörande minoriteter, något som postmodernismen skulle framhålla :)Jag håller varken med om din tolkning av citatet eller din åsikt om objektiv data och din tolkning av citatet förminskar helt klart maktaspekten. All data tolkas och det är i tolkningen och vem som får göra tolkningen som makten ligger. Tror vetenskap blir farlig när man försöker hålla fast vid "sanna" fakta då förmågan att framställa något som sant och självklart ofta utgår ifrån makt. Den rentigenom objektiva forskaren som producerar sanning framstår för mig som en våt dröm som vissa desperat håller fast vid. Och varför? För att bevara makt och en auktoritet som inte ifrågasätts? Det är ju inte som att postmodernismen uppstått för att ett gäng gubbar rökt på och flummat utan den uppstod ju snarare i en granskning av historiska "sanningar" och hur dessa förändras inom forskningen beroende på vilka som haft makt och resurser. Den uppstod för att andra grupper än bara rika vita män fick studera vid universiteten och göra sina röster hörda.

För mig ringer varningssignaler när man börjar kalla kritik för konstigheter och envist vill hålla fast vid att det finns "sanningar". Vem avgör och bestämmer de sanningarna? Du? Vetenskap borde vara enkel va? Inte förstöras av en massa flum och normkritik. Tänk vad enkelt det var förr i tiden, tyvärr fick inte jag som kvinna studera vid universitet men det var mindre flum och riktig fakta kunde produceras utan en massa tramsig kritik om maktförhållanden etc.

Orsaken till att det saknas data inom historia kan tillskrivas citatet, att det som av makten inte sågs som värt att bevara och som sant inte bevarats. Med det sagt är det klart att man inom forskningen måste kunna röra sig med data men denna data behöver inte kallas för "sanning" för att vara relevant och intressant. En intressant definition av data är att den är informationens minsta beståndsdel (så som bokstäver och siffror) och den blir till information först när den stoppas in i ett sammanhang så som en text eller liknande. Utan ett sammanhang och en tolkning kan människan inte logiskt förstå data. Och en tolkning och ett urval kan aldrig göras objektivt.

Anmäl
2017-01-28 01:42 #23 av: Gen

#22 Kul med konfliktyta!

Tror du missar poängen. Sant är det som faktiskt föreligger, eller i fallet i historia det som faktiskt förelåg. Din användning av fakta som "att försöka hålla fast vid 'sanna' fakta" visar bara hur djupt i PM-hålet du hamnat. 

Fakta är fakta, det behövs inget "sanna" framför det. Fakta är alltid sant, annars är det inte fakta. Det är klart man ska vara skeptisk till andra personers utsagor om sant och falskt, men det betyder inte att det inte existerar saker som är sanna eller falska.  Det är precis den här glidningen i språket som gör postmodernismen så förrädisk och skapar problemen vi har med "faktaresistens". 

Nåväl, låt oss gå tillbaka till moralrelativism. Du medgav att relativisering kanske inte var lika relevant för moral. Varför inte?

Anmäl
2017-01-28 02:13 #24 av: Sarafiaklara

#23 Nej jag tror inte jag missar poängen. Jag tror helt enkelt inte att det finns nån sanning som forskningen kan avtäcka/hitta. Det trodde man under 1800-talet och i början av 1900-talet och vi ser ju hur lyckat det blev och hur bra det påverkade minoriteter. Ren objektivitet är ett farligt önsketänkande. Jag tycker man ska fokusera på hur väl underbyggd fakta är, vad slutsatser baseras på, hur materialet tolkas och hur det skapats. Om fokus låg på detta skulle vi även slippa faktaresistens som snarare utgår ifrån konspirationsteorier. Om du vill tala om faktaresistens så är det ju snarare internetforum där bara människor med liknande åsikter vistas och bekräftar sina åsikter som "sanna" som är farliga. Om de fick in mer relativism i sina diskussioner och större ödmjukhet inför olikartade åsikter skulle faktarsistensen troligtvis minska.

Jag håller med forskare om att när det kommer till en etisk diskussion kan en för stark anammning av moral relativism hämma diskussionen vilket jag ser som negativt. Till skillnad från forskningen där relativismen snarare breddat diskussionen. Personligen är jag egentligen inte särskilt intresserad av att diskutera moral relativism i sig utan det var snarare resonemanget som kom fram i videon och framställningen i videon jag var intresserad av att diskutera och problematisera.

Anmäl
2017-01-28 07:59 #25 av: Tänkpådet

#24 jag håller med om att det i princip är omöjligt att hävda vad som är en objektiv sanning, men, dels så kan vi komma nära via metoder som är designade att vara så objektiva som möjligt och så finns det ju sanningar därute. Och när vi diskuterar moral så kan vi använda oss utav våran fakta... alltså om båda parter i en diskussion är överens om vissa fakta och vad dom tar för sant så är dessa förmodade sanningar användbara.

Hela den här diskussionen liknar Sam harris senaste podcast med Jordan b Peterson (finns på youtube)
Dom kunde inte enas om att det fanns sanningar och diskussionen dog, jag är på sams sida och ogillar när en inte är villig att kunna använda sig av fakta i etiska diskussioner utan Linda in sina påstådnden i lite halvflummiga utspel och referenser till typ nieche och liknande...

Om vi inte kan vara överens om att den blåa stolen är en blå stol då tycker jag nästan att en kan lägga ner diskussionen...

Som sagt om båda är överens om vissa sanningar i en diskussionspunkt kan vissa argument byggas därifrån...

Att objektivitet skulle vara farlig för minoriteter låter lite tveksamt. Om en radande makt vill på något sett skada en minoritet kan dom väl göra det oavsett vilken retorik dom använder?

Anmäl
2017-01-28 10:40 #26 av: Gen

#24 Jag tycker det är beklagligt att detta lärs ut på universitet. 

Postmodernism är en kvasiintellektualiserad variant på gamla hederliga konspirationsteorier. 

Så länge postmodernismen höll sig inom konstarterna där den började så var allt OK, men idag finns den i akademisk diskussion, i offentlig debatt, i politiska partier osv - där den inte har att göra. Den underminerar demokratin och har lett till en ny form av rasism - en ny essentialism - där människor inte längre kan förstå eller nå varandra, inte har något gemensamt. I denna tokiga postmoderna värld har alla sin egen sanning, sitt tolkningsföreträde. 

Sedan andra världskriget har vi försökt utrota tanken om att människor har essens, att människor är olika. På något sjukt sätt har vi nu slagit knut på oss själva i vår strävan att inkludera,  och istället skapat ett klimat där ingen kan förstå någon. Där alla har ett eget universum.  

Det här är motsatsen till vegan-projektet där vi inte bara kan förstå och tolka situationen för andra människor, utan för alla djur. Det är att på riktigt bry sig om minoriteter. Att ta dem på allvar. Att hålla på och ifrågasätta förmågan att resonera kring vår gemensamma verklighet och nå allmängiltiga resultat, leder bara till oro och förvirring. 

Och när människor är förvirrade tyr de sig till auktoriteter, och när auktoriteter får makt i tider då man inte är överens om att det finns sant och falskt blir det farligt - vilket är precis vad vi ser hända. 

Anmäl
2017-01-28 12:02 #27 av: Sarafiaklara

#26 Tråkigt att du känner så. Dessa teorier presenteras i en vetenskaplig kontext med samma krav på vetenskaplighet som andra teorier och utsätts för samma typ av granskning, något som särskiljer dessa teorier från konspirationsteorier. Inom ex. arkivvetenskapen har postmodern kritik lett till en större inkludering av minoriteter, tyvärr var inte vegan-projektet med och hjälpte till med detta i någon större grad...

Jag tycker snarare att det låter som att du presenterar konspirationsteorier. Människor ska inte behöva oroas av ifrågasättande utan just din grupp (vegan-rörelsen) har det sanna svaret som löser allt? Låter bra...men jag tycker att jag hört detta resonemang tidigare...
Det är också du som bestämmer inriktningen för vegan-rörelsen? En postmodernism som är en vegan för alltså inte vara med i din rörelse? Kan det vara så att du snöat in på Gary Steiner? Här finns då ett svar på hans bok om du är intresserad av att vidga dina vyer: http://phaenex.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/phaenex/article/viewFile/4095/3197
Eller är det katolska kyrkan och dess rädsla för postmodernismens fördärv du inspirerats av?

Jag är inte särskilt intresserad av att forsätta föra denna diskussion då jag föredrar att ha teoretiska diskussioner med personer som inte sjunker så lågt att den kallar motsatta teorier för fjantiga, likställer dem med konspirationsteorier för att sedan utifrån konspirationsliknande resonemang beskriva dem som grunden till allt ont i dagens samhälle. För att sedan framställa den egna rörelsen som lösningen på alla dessa problem. För mig känns det som internetforum propaganda...vad var det du skrev om..faktaresistens...
Slutligen är ett tips är att leta efter information om postmodernism på andra ställen än veganforum..du vet pga. faktaresistens

Anmäl
2017-01-28 12:15 #28 av: Sarafiaklara

#25 Som jag skrev redan från början argumenterar inte jag utifrån att moral relativism är det bästa i en etisk diskussion. Vad jag kritiserade var hur videon diskuterade moral relativism.

Självklart ska vi eftersträva objektivism och en del av denna eftersträvansvärt är att vara självkritiks och se på hur kontexten påverkar ens forskning. Däremot tror jag idén om att vi kan uppnå fullständig objektivism är farlig. Att bestämma vad som ses som sant är något som makten gjort genom historien och detta har ofta osynliggjort och förtryckt minoriteter. Sedan finns det självklart andra metoder för att förtrycka minoriteter...

Anmäl
2017-01-28 12:15 #29 av: landsbygdsbo

# 26 Men människor är ju olika. Vi bär med olika anlag, för utseende, sjukdomar och färdigheter. Att blunda för det är ju bara ett tecken på dumhet och naivitet.

Och människor har olika värde beroende på vem eller vad som värderar. En mor värderar sitt barn högre en den gamle A-lagaren vid parkbänken, En fotbollsspelare värderas i miljoner jämfört med en annan som inte platsar i laget och så vidare.

Men vad som är viktigt, det är att alla har samma människovärde, samma rätt att existera.

Sedan finns det ju små grupperingar om vill utvidga begreppet människovärde till alla , både människor och djur.

Man motiverar det genom att lyfta fram sk. grundläggande värderingar som man säger är absoluta och moraliskt eviga.

Det är klart att dessa påståenden måste granskas och argumenteras emot.

Anmäl
2017-01-28 14:01 #30 av: Gen

#27 Tja, vad är det som säger att arkivvetenskapen gått framåt? Är inte det din verklighetsbeskrivning, din sanning? Påminner inte det också om dessa resonemang du säger dig ha hört förut.

Det är ju just den här inställningen som gör att det inte går att ha ett intelligent samtal. Detta ständiga flyttande av målstolpar. "Din sanning", "Min sanning". Det leder ingenvart. Det förstår man intuitivt - kommer man inte överens om reglerna så kan man inte spela. 

Jag tror postmodernister ofta misstar utspädning för utveckling. Det verkar som om postmodernister ser ett egenvärde i att komplicera saker, medan vi som erkänner att det finns något gemensamt att prata om istället strävar efter att uttrycka oss tydligt och precist om detta gemensamma - för att på så sätt komma närmare det som faktiskt föreligger. Och i bästa fall komma överens.

Man pratar i strikt mening inte om en objektiv beskrivning, utan en inter-subjektiv beskrivning- vars syfte är att komma så nära den objektiva sanningen som möjligt. (det vet du säkert, ville bara förtydliga det).

Anmäl
2017-01-28 14:03 #31 av: Gen

#27 ... bröt upp det här lite för att det blev så långt :)

Jag trodde jag hade hört alla argument mot veganrörelsen - men att den inte bidrar till arkivvetenskapen var faktiskt första gången. Så hatten av för det :)

Jag har inte läst Steiner, men jag blev såklart intresserad nu. Kanske är något man borde titta närmare på. Den där Chloes Taylors uppsats du länkade gav mig dessvärre inget, men jag gjorde ett uppriktigt försök. Kanske kan du göra utdrag av det som passar den här diskussionen, så det underlättar lite för mig?

Just ordet fjantiga har jag väl ändå inte använt? Men jag förstår varför du upplever det som att jag är osaklig och orättvis. Vi har radikalt motsatta åsikter, och jag menar allvar med att postmodernism är en bedrövligt destruktiv kraft i samhället. Det genomsyrar hela skolväsendet och gör människor förvirrade, och att de inte kan ta till sig av kunskap från de som vet bättre. För ja, det finns människor som vet bättre än andra. Det har inte med makt att göra, det har med kunskap att göra. Vilket postmodernism istället har en konstruktivistisk definition av, som bara blir ett cirkelargument.

Anmäl
2017-01-28 14:06 #32 av: Gen

#27 ... sista nu... promise

Jag plockade upp på olikheterna i våra resonemang eftersom jag tyckte de var det som var mest intressanta att ställa mot varandra. I min sociala bubbla finns inga postmodernister, så jag var uppriktigt intresserad att utforska hur du tänker och tycker.  

Sen ger jag såklart mina argument så bra förutsättningar jag kan, och förväntar mig inget mindre av dig. Det brukar leda till konflikt, missförstånd och osämja. Men det betyder inte att jag inte tar till mig av det du skriver, eller inte lär mig nått. Jag tycker det dessutom är rätt kul :)

Nåväl, om du inte vill fortsätta är det helt ok. Tack ändå för bra motstånd. 

Anmäl
2017-01-28 16:02 #33 av: Tänkpådet

#28 ok då e jag med på hur du resonerar. Väldigt intressant... det är svårt när man inte är så insatt, mycket flyger Lixom över huvudet på en...

#29 det jag skulle vilja, med tanke på veganism är att alla människor följer sina värderingar och är konsekventa med hur dom behandlar djur utifrån deras som sagt egna värderingar... då tror jag att dom flesta skulle bli om inte annat nästan veganer iaf och det skulle ju såklart minska lidande och död...

Dom flesta människor värderar djurs välmående och liv ganska högt, däremot så tror jag att normer/egoism/lättja och okunskap bland annat gör att dom flesta har ett beteende som egentligen går emot deras egna egentliga värderingar... jag skulle pga min egna egoism och andra praktiskt uppenbara skäl inte ge alla djur samma rättigheter som människan, en sån tanke är väldigt främmande för mig... däremot att öka djurs rättigheter och öka skyldigheterna för människors beteende mot djur skulle jag självklart kunna förbättra och jag är övertygad om att det skulle kunna ske via demokrati just pga att dom flesta faktiskt värderar djurs liv högt...

Anmäl
2017-01-28 19:23 #34 av: landsbygdsbo

#33 Men det är ju det dom gör.

De flesta värderar inte djur, de bryr sig helt enkelt inte. Till skillnad från mig. Jag har egna djur, jag dödar djur och jag äter djur..jag bryr och ser till att de får bra liv den tid de är hos mig.

Anmäl
2017-01-28 21:11 #35 av: Tänkpådet

#34 som sagt det är inte så att dom inte bryr sig, dom följer bara flocken/normen/kulturen... människor är väldigt lika får på det sättet... men kulturer ändras... PS: d e fan fett creepy när du skriver om "dina" djur på det där sättet...

Anmäl
2017-01-28 23:03 #36 av: landsbygdsbo

#34

Du tycker det,

 på vilket sätt då?

 vi som människor tar på oss ansvaret för de djur vi tar hand om. Bestämmer när de äter, fortplantar sig och i stor utsträckning när de dör.

Det gäller köttbonden såväl som tant Lisa med sin mops.

Jag använder djur för att skapa och bibehålla en miljö som förutom jag själv, mängder med djur o växter gillar

Anmäl
2017-01-29 08:39 #37 av: Tänkpådet

#36 jag får känslan av att du har en bild av dig själv som en Gud... en grandios varelse som skapar och släcker liv i perfekt balans med naturen och att världen på något sätt Cirkulerar kring dig...
det ger mig lite äckelkänslor...

Anmäl
2017-01-29 09:07 #38 av: landsbygdsbo

#37 Det är så långt ifrån det man kan komma, jag, liksom du är en del i en kedja av händelser. Vi är med ett tag och sedan övergår vi i något annat.

Näringskedjan är knappast något religiöst, den är ett faktum.

Om du mår illa av verkligheten då har du ett allvarligt problem.

För att vara den varelse du tycks vilja vara så måste man ju blunda inför verkligheten. Att existera betyder att man lever på något. Och så länge du själv inte klarar fotosyntesen själv måste du låta någon/något annat göra det åt dig .

Äckligt? Knappast  . det är så livet är. Liv följer död, som död följer liv.

Anmäl
2017-01-29 09:44 #39 av: Tänkpådet

Storhetsvansinne much?  Så om jag vill vara en vegan så vill ja vara en varelse som blundar för verkligheten? Vet du definitionen av veganism? Det är alltid lika kul när såna som du resonerar kring näringskedjan och hur i princip allt som har med djurindustrier att göra är på något sätt är naturligt... om det är naturligt att avla/föda upp djur, kan inte alla människans uppfinningar och beteenden räknas som naturliga? Även då tex veganism? Och för att inte tala om våld och mord? Med din logik går det alltså att rättfärdiga allt!? Nej jag behöver inte blunda för verkligheten för att avstå ifrån produkter som skapats av lidande och död, tvärtom måste en blunda för verkligheten för att kunna äta mat som kommer från just såna förhållanden, och samtidigt kalla sig en god människa. Du å andra sidan tror jag inte resonerar i termer av gott och ont/ rätt och fel. Du gör vad du vill oavsett hur det påverkar din omvärld och om någon vågar ifrågasätta dig så kallar du dom vegklighetsfrånskilda och rättfärdigar ditt beteende med näringskedjan/livets cirkel... jag skulle snarare kalla det lidandets och dödens cirkel som är ett livsstilsval av sådana som lider av storhetsvansinne och psykopati...

Anmäl
2017-01-29 12:09 #40 av: landsbygdsbo

#39 Var har jag sagt att veganism är onaturligt?

Men att veganer kommit till tro att de kan leva utan att döda och förträngt insikten om att allt levande dödar, så tillvida att de inte lever på fotosyntes med undantag av ngr få arter i djuphavet.

Storhetsvansinne och psykopater, ja dem finner du inte som en majoritet i en befolkningsgrupp. Det är en liten minoritet som har den uppfattningen att just de har rätt och alla andra är psykopater....

Min åsikts stöds i ord och handling av 90 till 95 % av befolkningen. Din av en liten minoritet...och du skyller mig för att vara psykopat?Cool

Anmäl
2017-01-29 12:40 #41 av: Tänkpådet

Jag skulle beskriva dig som storhetsvansinnig och psykopat... sen skulle jag vilja beskriva en stor del av befolknkngen som sekundära psykopater. Skillnaden är att du är väl insatt i vad du gör och hur det påverkar din omgivning, du har ju hängt på veganforumet ett tag. (Du har hört och satt dig in all argumentation för/emot veganism) det har inte dom flesta andra... dom har växt upp och lärt sig att drt är ok att bete sig på ett sätt mot djur som dom egentligen utan indoktrinering inte skulle acceptera... därav sekundär psykopati... hört talas om begreppet carnism eller kognitiv dissonans? Oavsett om du är psykopat eller inte så använder du dig av ologiska argument och resonemang. Det är ok, det är ganska kul att debattera, det gör att jag utvecklar och finslipar mina egna argument och resonemang. Din ignorans är fördelaktigt mot min egna ignorans...

Anmäl
2017-01-29 12:52 #42 av: landsbygdsbo

#41 Cool"Jag skulle beskriva dig som storhetsvansinnig och psykopat... sen skulle jag vilja beskriva en stor del av befolknkngen som sekundära psykopater." Citat från #40

Jag ignorerar inte dina åsikter, jag respekterar din rätt att ha dem. Vad jag föraktar är din brist på respekt för andras åsikter. Att som du gör, beskriva den största delen av Sveriges befolkning som "sekundära psykopater"

Om mina argument är ologiska i dina ögon så kan det ju bero på dina åsikter, inte mina argument.

Men ärligt talat, genom att skylla 90% av alla som bor i Sverige för att vara "sekundära psykopater" då tar du priset. det är det mest korkade jag läst på länge.

Att man övergått till personangrepp mot mig i diskussioner där ens argument smulats söder, det händer ofta, men att man i frustration skyller stora delar av befolkningen för att vara psykopaterSkrattar

Anmäl
2017-01-29 13:45 #43 av: Tänkpådet

#42 äntligen lite ilska, jag gillart  Å ja jag saknar brist i respekt för vissas åsikter eftersom dom i vissa fall är själviska och i sin grund är respektlösa mot sin omgivning... alltså går din åsikt i konflikt med mitt eller sndras generella välmående så kommer jag att ha ett problem med det...jag kommer inte att tvinga dig att tänka och tycka som jag men jag kommer att opponera mig... och om du beter dig som en psykopat kommer jag att kalla dig det. Speciellt på ett forum på internet. Här tycker jag att man kan vara intellektuellt ärlig även om det kanske skaver lite..  för att vara tydlig: jag vill inte gå till angreppnpå dig som person utan bara diskutera hur jag resonerar kring beteenden å sånt, nu blir ju Du ett bra exempel att använda sig av eftersom du gärna talar om hur du exploaterar djur. Mren mitt syfte är som sagt inte att hoppa på dig som person...

Anmäl
2017-01-29 14:00 #44 av: landsbygdsbo

#43  ,Ja  på den tendens till förakt gentemot demokrati och en fri åsiktsbildning.

Fast arg är egentligen för mycket sagt, förakt passar egentligen bättre.

Om du tycker jag beter mig som en psykopat, och samhället i övrigt inte gör det, säger det inte rätt så mycket om ditt tyckande och din mentala status. För en psykopat är ju exakt det, en individ som anser att han/hon själv har rätt och alla andra fel.

Du talar om ärlighet. Då borde du börja lära dig skillnad mellan åsikt och insikt.

Och du satte ju måttstocken på din insikt genom att framföra en åsikt att merparten av Svenska folket var psykopater.

Så du får gärna kalla mig psykopat om du vill. Med tanke på dina insikter i frågan så är ju den åsikten värd nadaSkämtar...

Anmäl
2017-01-29 14:39 #45 av: Tänkpådet

#44 jag förstår inte hur du får för dig att jag är emot demokrati och åsiktsbildning? En psykopat är för mig en person som saknar empati och inte har några problem med att skada andra... en sekundär psykopat är en prrson som beter sig som en psykopat för att den lärt sig att bete sig så och inte reflekterar över det... jag har varit hyffsat tydlig men det verkar inte gå in... och var inte orolig, jag känner ett förakt jag med 😜

Anmäl
2017-01-29 14:56 #46 av: landsbygdsbo

#45

" jag förstår inte hur du får för dig att jag är emot demokrati och åsiktsbildning?" Skriver du

Straxt efter det du skrivit "Jag skulle beskriva dig som storhetsvansinnig och psykopat... sen skulle jag vilja beskriva en stor del av befolknkngen som sekundära psykopater.""Därför att vi inte delar dina åsikter...

Det säger ju egentligen mycket om dina åsikter, men framförallt om dina insikter om hur demokrati ska fungera

Men det är klart, med dina insikter om psykopati, så blir du ju snar med att gödsla med dina åsikter om mig som person, istället för att försöka argumentera..Fullt förståeligtSkrattar

Anmäl
2017-01-29 16:29 #47 av: Tänkpådet

#46 nej Toker, 😝 jag kallar inte dig psykopat för att du inte samma åsikter som mig  Utan för att du exploaterar och dödar djur för nöje/pengar eller mat DU inte behöver och att du försvarar ditt beteende med att du är på toppen av näringskedjan. Antingen missförstår/misstolkar du mig med flit eller så är du lite trög... jag tror att det är alternativ nr:1.

Anmäl
2017-01-29 16:42 #48 av: landsbygdsbo

#47 För att travstera på RED TOP: Tillåt mig att småle och smila en smula åt dina undanflykter, Du gör ju uppenbart klart att den psykopatanalys av mig och i stort sett hela Svenska folket beror på att vi inte delar dina åsikter.

Vilket med all tydlighet klargör vilken respekt du hyser för den demokratiska processen.

Men du kanske har samma uppfattning som ett av mina gamla befäl hade.

Han sade, nu ska jag förklara demokrati för er. Det handlar om delade meningar och fungerar så här: Jag har en mening och ni delar den.....

Anmäl
2017-01-29 17:16 #49 av: Tänkpådet

Haha! Den var ju skön!  Jag hyser respekt för den demokratisks processen men jag motsäger mig den allmänna uppfattningen av vad som är ok när det kommer till hur vi ska behandla djur. Så till den milda grad att jag skulle kalla mångas beteende tecken på sekundär psykopati. Alltså: att majoriteten är delaktiga i handlingar som är omoraliska pga att dom är indoktrinerade. Det är här du hoppar in och säger att moral är subjektiv och så går det runt och runt igen. Men ponera att majoriteten gjorde något som du ansåg var omoraliskt, tex dödade eller plågade andra människor. Och dom gjorde det bara för att dom hade lärt sig det sen barnsben att det var ok.

Det är typ så jag ser på den här situationen... förstår du få vad jag menar med sekundär psykopati? (det är skillnad på psykopati och sekundär psykopati)

Du är ju såklart åxå lärd ditt beteende precis som jag och allas andra men skillnaden är att du trots din kunskap inte ändrar ditt beteende eller ens kan erkänna att ditt beteende är fel, men att erkänna att du har fel skulle ju på något sett göra dig skyldig att ändra dig och då skulle du förlora alla pengar och nöjet du får av att fortsätta som du gör, vilket vore en väldigt stor uppoffring och jag förstår att du inte vill göra det... jag förstår dig men jag anser fortfarande att du har fel.... men som några skulle uttrycka sig: det finns inget rätt eller fel utan bara olika tolkningar och värderingar... 

Anmäl
2017-01-29 17:36 #50 av: landsbygdsbo

#49

Då är du ju tillbaka på ruta ett.

Den moral och den etik vi har idag förbjuder våld och mord riktat mot människor.

Den förbjuder att utsätta djur för onödigt lidande och stipulerar hur vi ska hålla dem.

Men den accepterar och belönar det faktum att vi dödar djur för kött skinn och till och med för nöjes skull.

Så ser det ut idag.

Men eftersom jag hela tiden hävdat att moral och etik är beroende på Tid, Plats och  vilken grupp det handlar om så kan ju dessa moraliska och etiska värderingarna ändras.

Och därför slår jag återigen fast, att du, anser mitt beteende felaktigt.

Men varken jag eller 90 % av resten av Sveriges befolkning accepterar din insikt som ngt annat än just din åsikt.

Jag ser de fördelar som min typ av animalieproduktion skapar.

En biotop som medger ett stort antal djur och växter att överleva

En gård där jag både trivs och kan leva bra.

Mitt skogsbruk skapar ett högt nationalekonomiskt värde, samtidigt som jag tjänar på både virkesproduktion och viltproduktion.

Allt detta utan konstgödsel, herbicider eller pesticider.

Den andra halvan, den med jordbruksproduktion är betydligt smutsigare men där producerar jag ju bara vegetabiliska produkter Skämtar

Jag köper knappt ngt som kommer från djurfabriker.

Tar med mig kött till en god vän i Mellaneuropa när jag har vägarna förbi och får med mig lufttorkad skinka, salami och annat i retur. Naturligtvis är det griskött jag får från skogen kontrollerat och godkänt.

Anmäl
2017-01-29 17:58 #51 av: Tänkpådet

Varför köper du knappt något från djurfabriker?
Värderar du andra individers liv?
Är du av uppfattningen att en kan leva utan djurprodukter?

(Retoriska frågor)

Varför är jag hårdare mot dig än andra när du faktiskt tydligt tar avstånd från vissa saker som djurfabriker? -du hänger på ett veganforum och tar aktivt ställning mot veganism och du vurmar stolt över vissa handlingar som innefattar övergrepp mot djur.

Jag vill åxå ha en rik biodiversitet och slippa använda konstgödsel, men jag vill skapa en biodiversitet och ha ett väl fungerande jorbtuksproduktion utan att exploatera/plåga och döda levande och kännande intelligenta varelser...

Du tycker väl att jag lever i en drömvärld men vi lever i samma värld, skillnaden är bara att jag drömmer om att den ändras...

Anmäl
2017-01-29 18:19 #52 av: landsbygdsbo

#51

Jag har eget naturkött från frigående djur + vilt, så varför skulle jag köpa produkter från köttfabrikerna?

Du skriver

"Jag vill åxå ha en rik biodiversitet och slippa använda konstgödsel, men jag vill skapa en biodiversitet och ha ett väl fungerande jorbtuksproduktion utan att exploatera/plåga och döda levande och kännande intelligenta varelser..."

Då kanske du kan förklara hur du vill uppnå detta.

Ängs o hag-markena kan du ju glömma, eftersom du inte vill ha köttproduktion.

Men jag väntar med spänning

Anmäl
2017-01-29 18:49 #53 av: Tänkpådet

#52 om vi börjar vi med gödsel så vet jag att du vet att vi kan använda annat än koskit eller konstgödsel. (Du var med i diskussionen förut i en annan tråd)

Biodiversiteten är svårare... dels så skulle jag vilja ha fler skogar som inte fick skövlas, typ naturreservat... sen finns det teorier om att nyintroducera nån slags bison som eventuellt skulle kunna bidra till önskade miljöer... sen finns det säkert andra fiffiga metoder som jag eventuellt skulle kunna ställa mig bakom. Det skulle innebära kostnader som skulle betalas genom skatter. Och sen skulle jag även acceptera en minskad biodiversitet.

JAg skulle även kunna acceptera ett visst exploaterande/dödande av vissa djur. Jag gör ju det idag på vissa sett... det jag motsätter mig är det lidande/dödandet som inte kan benämnas som nödvändig. Och ja det vore själviskt av mig och du skulle nog kunna ifrågasätta min moral i detta, men det finns utan tvekan en klar distinktion mellan handlingar du gör för att du känner att Du måste och handlingar du gör av nöje/lättja och girighet...

om du hade valet att nå en rik biodiversitet utan lidande och föd, skulle du välja det då? Deg skulle jag och ju närmre vi kommer ett sånt scenario ju gladare blir jag.

Allt detta önskat jag sker på ett drmokrstiskt sätt.

Anmäl
2017-01-29 18:59 #54 av: landsbygdsbo

#53

Skog o skogsprodukter utgör idag Sveriges främsta nettoexportkälla.

Att minska den producerande arealen ytterliga skulle få stora ekonomiska konsekvenser.

Att nyintroducera arter som kräver stora områden för sin överlevnad och bara låta dem leva i de relativt små nationalparkerna är inte hållbart. Bara tanken vad en flock, javisst det glömde du ju, bison är ett flockdjur, vad den flocken skulle kunna ställa til med en tidig måndagsmorgon i Sörmland vid e4:an..För stängslen stoppar den knappt

Jag ser inte en möjlighet att nå de mål du strävar efter utan just den djurhållning du avskyr.

Du önskar det sker på ett demokratiskt sätt. Men de psykopater som bor i Sverige röstar ju emot dig(90%) så?

Anmäl
2017-01-29 19:28 #55 av: Anonym

Som sagt det där är klurigt och jag har en lucka i min kunskap i det området, men som sagt så skulle jag acceptera ett minskad biodiversitet... i den här diskussionen så måste väl även tilläggas att just snimalieproduktionen är den störta miljöförstörande branschen på den här planeten... och det är lite drygt att du fortsätter att vinkla mitt resonemang om sekundär psykopati, när/om vår kultur ändras så kommer ju industrierna åxå att ändras. en sekundär psykopat är inte samma sak som en vanlig psykopat. Hjälp mig gärna förstå vad i det resonemanget du inte förstår.

Anmäl
2017-01-29 19:35 #56 av: Tänkpådet

Och med tanke på naturreservat: jag tänkte bara att skogsskövling är säkert negativt för vår biodiversitet och om en vill ha en rik biodiversitet så kanske en inte borde vilja skövla för mycket?

Anmäl
2017-01-29 19:44 #57 av: Tänkpådet

Och nej jag glömde inte att bison är ett flockdjur... 😩 Det var ju bara ett förslag som kanske skulle kunna funka i vissa områden under vissa omständigheter....

Är det din åsikt att vi/våran miljö inte kan klara av att leva i ett Sverige utan djurfabriker?

Anmäl
2017-01-29 19:55 #58 av: landsbygdsbo

#56 Naturligtvis skulle det betyda mycket att sluta avverka skog...men vad skulle betala för vård, skola o annan samhällsservice..."tänkte inte på det vore det korrekta svaret ...

Den som  bestämmer om djurfabrikernas vara eller inte vara finner du varje dag på COOP, ICA och andra köpcentra där livsmedel säljs. Så länge folk köper den billigaste varan så belönar man djurfabrikerna..övertyga dem istället...

Jag klarar mig utan, dessutom har jag egna jordpära i jordkällaren har tom kvar en del vinteräpplen i kallförrådet.

Men för den ensamförsörjande mamman så blir den billiga kotletten eller falukorven det alternativ som gäller.

Anmäl
2017-01-29 22:08 #59 av: Tänkpådet

#58 jag tror nog att lagom mycket skövling och lagom mycket biodiversitet räcker utmärkt... alternativa produkter är på ingång/frammarsch och jag tänker hjälpa till så gott jag kan att få fler att gå den alternativa vägen, god natt!

Anmäl
2017-01-29 22:25 #60 av: landsbygdsbo

#59 Det tror jag men att du tror, så länge du slipper stå för kostnaderna..Det är ju som bekant alltid lättare att slösa med andras resurser. Men du får gärna arrendera marken för marknadspris och sedan skapa din biodiversitet på den...men jag tror nog att stämman då skulle förklara att det skulle kösta din plånbok för mycket Skrattar

Anmäl
2017-01-30 08:20 #61 av: Tänkpådet

#60 gomorron! Jag har förståelse och respekt och hänsyn för det faktumet att vissa har mer att förlora på att sluta behandla djur på ett oetiskt sätt än andra... det är för att jag är empatisk och kan sätta mig in i andras situationer...

Den etiska grunden till veganism står trots allt fortfarande stark trots att det finns problematik i om vi alla skulle bli veganer på en dag...

Vissa situationer skulle jag kalla etiska gråzoner och att inte kunna överleva ekonomiskt vid livsstilsändring skulle jag kalla en sån gråzon...

Du måste kunna för det första bevisa att du (hypotetisk du) inte skulle kunna klara av att försörja dig utan din oetiska företagsform, vilket många ggr blir en svår uppgift. Men oavsett så tar du aldrig bort det faktum att det är andra individers liv du leker med/tar för profit...

Sen inser jag att det inte var snyggt att kalla dig psykopat, oavsett min faktiska uppfattning om ditt beteende... My bad! 😝

Min ork att kärgla om det här nu avtagit rejält så för den här gången skulle jag vilja köra en agree to disagree..

Anmäl
2017-01-30 09:10 #62 av: landsbygdsbo

#61

Vilken oetiska företagsform?

Eller menar du en företagsform som du anser vara oetisk?

Om du idag har arbete, varför arrenderar du då inte mark och bedriver en verksamhet som du anser etisk. Eller väljer du att avstå för att behålla tryggheten?

Jag bedriver ingen oetisk verksamhet.

Jag bedriver ett certifierat skogsbruk där jag ställt undan ca 15% av skogen till naturskydd (eget val)  På gården finns en amkobesättning som håller gamla hagar o betesmarker öppna.

Och till detta ett normalt jordbruk.

För beskrivningen av oetiskt är ju : Oetiskt innebär normalt att en handling eller tanke går emot majoriteten av vad som bör göras.

Och därför är väl, om man driver det till sin spets, ditt sätt att se på saken oetiskt?Cool

Anmäl
2017-01-30 11:44 #63 av: Tänkpådet

#62 jag blir helt fascinerad av hur du resonerar. Det är alltså oetiskt att hävda att en majoritets handlingar är oetiska? Vi verkar inte prata samma språk om du förstår vad jag menar (troligtvis inte).

OBS! Jag tar tillbaka det jag skrev om hur det var osnyggt att kalla dig psykopat... jag var bara trött...

Anmäl
2017-01-30 13:25 #64 av: landsbygdsbo

#62 nej det är inte oetiskt att komma med påståenden. Men när du hävdar att mitt agerande är oetiskt så bör du nog fört läsa på vad som är oetiskt.

Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar. ..

Dvs de värderingar som för tillfället är rådande i samhället. Ingen kan väl med rätta hävda att veganism är en rådande föreställning i vårt samhälle. Att med veganska  begrepp utgå, i en etisk bedömning bäddar ju för felaktigheter.

Att du anser det fel att döda och tillvara ta djurkroppar för upparbetning o försäljning står för dig och ett fåtal andra.

Jag respekterar detta ställningstagande som en individuell åsikt.

Men jag har min egen och jag vet och vad mera är, jag ställa i bevis att merparten av oss som bor här i landet väljer min ståndpunkt före din.

OK då lämnar vi psykopaterna bakom oss.. ;)

Anmäl
2017-01-30 15:37 #65 av: Tänkpådet

😬

Anmäl
2017-01-30 16:45 #66 av: landsbygdsbo

Ja verkligheten suger ibland Skämtar

Anmäl
2017-01-30 16:57 #67 av: Tänkpådet

Nog första gången jag skriver det här men: lol

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.