2017-02-06 14:22 #0 av: veggie4every1

"Man fann att personer över 65 år som åt mer frukt och grönsaker uppvisade 20% lägre risk för kognitiv försämring och demens. För varje 100 gram frukt och grönsaker som lades till kosten minskade risken med 13%."

http://www.lakareforframtiden.se/nya-ron/frukt-och-gronsaker-skyddar-hjarnan/

Glad