2018-03-07 14:27 #0 av: vendelay

En lakto-vegetarian äter/dricker mjölkprodukter utöver den vegetariska kosten.

Läs mer om begreppen >här<.