Etikettpolitik
Läst 2189 ggr
Lakritsstjärna
2018-01-24, 00:25

Centerpartiet ”kött hotar inte klimatet”

När ska politiker vakna och inse att vi måste minska köttkonsumptionen. Centern tycker att vi istället borde satsa på närproducerat kött för miljön!? Det svaret fick jag när jag mailade dem för att höra vad de har för konkreta förslag för att minska miljöpåverkan från det vi äter. De är ju helt ute och cyklar jag har läst miljökurser på universitetsnivå och även studerat miljöpåverkan i Arktis där den märks mycket tydligt. (där jag hade turen att få se vilda isbjörnar som inom en snar framtid antagligen inte kommer finnas kvar). Jag blir på riktigt upprörd över hur de förkastar vetenskap och defan kommer med kommentarer som ” de så kallade miljöforskarna” Vad anser ni om denna artikel? https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/kott-hotar-inte-klimatet/ För att svara på kritiken så publicerar de ytterligare faktafel https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/korna-ar-nyckeln-till-hallbar-omstallning/ Inte konstigt att folk tappar förtroendet för politiker! Jag har noll förtroende för centerpartiet nu iallafall. Positivt är iallafall att en undersökning visar att 1/3 av alla unga kallar sig vegetarianer, så kanske finns det hopp trots allt.

Pyttelite
2018-01-24, 08:02
#1

Fast du bemöter inte själv de sk faktafelen i artikeln. Hur löser du dom problem som tas upp där?

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Lakritsstjärna
2018-01-24, 08:38
#2

Inlägget hade blivit så långt och Lite som att motivera varför jorden inte är platt. Det är vetenskapligt bevisat och alla seriösa ledande forskare är ense. Men okej då om någon skulle tvivla. Medborgare har felaktigt matats med information om att minska intaget av kött” så se länkar nedan. https://www.kth.se/forskning/artiklar/miljoforskare-vill-se-sverige-som-foregangsland-1.658404 Läs även denna som är en vetenskaplig artikel. http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/vyberclanku/pdf/p60_odb/8_GONZALES.pdf ”Det finns inga vetenskapliga bevis för att kornas insatser i landskapet kan bytas ut mot andra, för klimatet, bättre processe” fakta fel Se samma länk som ovan http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/vyberclanku/pdf/p60_odb/8_GONZALES.pdf se även citat från naturvårdsvärket längst ner. ”Även ur ett hälsoperspektiv är protein från kött och mjölk viktigt” livsmedelsverket rekommenderar max 500g rött kött i veckan. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark Det är helt möjligt att leva på vegansk eller vegetarisk kost även enligt livsmedelsverket. Även för växande barn. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/vegetarisk-mat-for-vuxna För barn https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/vegetarisk-mat-till-barn ”Köttkonsumtionens andel av utsläppen från livsmedel är betydande. Beräkningar visar att enbart maten vi äter i dag orsakar ca 2 ton per person och år. Kött är den livsmedelsgrupp som står för störst utsläppsandel i den livsmedelsrelaterade klimatpåverkan, med cirka 0,7 ton CO2­ekvivalenter per person och år (2005). Om utsläpp på grund av förändrad markanvänd­ ning som till exempel avverkning av regnskog för att bereda plats åt bete och foderodling räknas in vid livsmedelsproduktion kan utsläppen vara betydligt större. Utsläppen från Sveriges köttkonsumtion uppgick 2005 till 6,3 miljoner ton CO2­ekvivalenter, vilket motsvarar mer än 3 miljarder mil genomsnittlig bensinbilskörning. Vegetabilier har generellt sett en betydligt mindre klimat­ påverkan än kött” http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6456-3.pdf

Smultronfia
2018-01-24, 10:58
#3

#2 tack för allt arbete du lagt ner. Är jätte intressant. Centern är definitivt borta från mig med. Var de väl redan innan men nu finns det inga tvivel.

Pyttelite
2018-01-24, 13:01
#4

Fast du redovisar ju bara en del av problemet hur löser du det problem som Centerpartiet belyser? Våra tamdjur gör en hel del nytta för miljön och mångfalden också så det finns inte bara en sida av myntet och det är den andra sidan Centern belyser. Om landskapsbilden förändras och vissa biotoper försvinner som idag finns tack vare våra tamboskap innebär det att andra djurslag dör ut - inte lika häftiga som isbjörnarna men ändå väl värda att bevara. Hur hanterar ni de inhemska problem som Centerpartiet belyser mha veganism? Efter att ha skummat igenom dina referenser ser jag inte att det finns ett motsattsammanhang bara olika syn på hur hantera problemet. Veganismens lösning är att inte äta djur - hur resten av lösningen ser ut vare sig för djuren, naturen eller de länder som faktiskt inte kan förbjuda blandkost framgår aldrig. Centerns lösning är att ha en annan ekologisk syn där man inte vill ha köttfabriker utan att föda upp tamboskap i enlighet med de naturvärden som då bibehålls.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Lakritsstjärna
2018-01-24, 13:25
#5

Ja, de är borta för mig med nu. Jag har röstat på dem tidigare men i år går de helt bort. Lite läskigt tycker jag att politiker inte vill lita på den samlade vetenskapen utan hittar en studie som de tycker stämmer bra med vad de själva tycker och sen kör de på det. Mailade en av de som skrivit artikeln och hon skrev att de utgått från On the Value of Land av Stefan Hellstrand 2015.

Pyttelite
2018-01-24, 13:52
#6

#5 Fast det är din personliga tolkning eftersom du bara ser en lösning på ett problem - hur löser du resten?

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Lakritsstjärna
2018-01-24, 15:35
#7

Vilka problem menar du? De att kor håller våra landskap öppna och gynnar biologisk mångfald. Det ser jag endast som ett sätt för köttindustrin att rättfärdiga sig. Här kan du läsa http://www.vethos.se/artiklar/oppna-landskap-och-biologisk-mangfald/ Eller se kort film om man inte orkar läsa https://m.youtube.com/watch?v=EtRw0AB2V7s Vill man trotts det ha en LITEN mängd kor som betar för att det är så vackert att se på tycker jag man kan man ha lite kor som får göra just det, beta gräs. En levande ko betar betydligt bättre än döda kor. De flesta kor är inte ens ute och betar på heltid utan äter importerad foder. I Sverige så betar tex en mjölkko ca 10% och är inne 90% av sitt liv för att kunna mjölkas.

Pyttelite
2018-01-24, 15:55
#8

Jag håller inte med dig. Jag bor i ett område där kor, får och till viss del även grisar strövar fritt för att just hålla landskapet öppet. Utan dom skulle markerna slya igen och värdefulla naturvärden försvinna. Det finns många rödlistade växter och djur betydligt mindre till storlek än isbjörnar och som dessutom är betydligt mer utsatta än isbjörnar som gynnas av denna typ av markberedning. Grisarna används för att bereda mark där man avverkat bl.a. gran. Det är realitet och inget drömscenario eller teoretisk modell. Ingen handkraft skulle gå in och göra det jobb som djuren gör så jag håller inte med dina källor. Jag har verkligheten utanför mina fönster. Däremot är det viktigt att minska den animaliska produktionen men det innebär inte ett strikt veganskt samhälle.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Maria-Gerbiler
2018-01-27, 00:14
#9

# 8 Låt oss diskutera biologisk mångfald. Det största utdöendet av arter sker i haven och det kommer bara att bli värre i och med våra ökande utsläpp av växthusgaser som orsakar försurning när koldioxid löses i vattnet (och bildar kolsyra). Våra nuvarande korallrev beräknas att så gott som försvinna. :( Är det inte bäst om vi alla hjälps åt att minska våra utsläpp genom att äta vegansk kost? Har du något bättre förslag? Kor som betar utomhus har större klimatpåverkan än kor som föds upp i "djurfabriker", dessutom ska vi inte glömma skövlingen av regnskog som sker för att skapa betesmark åt kor i andra länder.  Vad jag kan se så överväger fördelarna med vegansk kost tveklöst nackdelarna, speciellt när det gäller biologisk mångfald.


Finkulant
2018-01-27, 10:08
#10

#8 Jag känner nog också att jag vill kommentera om detta. Idag lever vi i ett samhälle uppbyggt av djurutnuttjanden, i princip allt vi gör för vår överlevnad skadar andra levande varelser. Veganismen värdesätter alla kännande djur och vill kunna leva så långt det är praktiskt möjligt utan att dessa skadas. Jag är medveten om det problem du belyser och vad jag vet är det problem som är svårt att se förbi. Andra djurs nytta i samhället är viktig men jag ser också att det finns andra möjligheter. Bara för att det finns kor, grisar och andra djur som gör nytta där du bor behöver det inte vara i likhet med att behöva äta dem. Det är snarare en ekonomisk fråga och där dessa djur ses som en resurs att använda precis som vi vill. I det synsättet är det såklart otroligt slösaktigt att inte ta vara på alla resurser man kan, dvs köttet från djuren och det som djuren ger oss i samband med bete och annat. Om de däremot kan värdesättas högre och ses som en viktig ekosystemtjänst som tex våra vilda bin, så kan man ändå bibehålla deras nytta utan att systematiskt döda dem.

Gen
Gen 
2018-01-27, 10:33
#11

#10 bra inlägg! 

Jag kan inte heller låta bli att kommentera på ironin i att i en tråd vurma för jakt på klöv och gris eftersom de betar och bökar för mycket, och i en annan vurma för mer klöv och gris eftersom de betar och bökar för lite. Lösningen på båda dessa problem är tydligen att äta upp dem🤔

Pyttelite
2018-01-27, 20:26
#12

#11 Skulle du kunna förklara vad du menar jag förstår tyvärr inte din ironi.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Upp till toppen