Etikettdjurrätt
Läst 1792 ggr
Gen
Gen 
2018-02-27, 00:06

Psykologin bakom speciesism

Vill du testa dig själv eller kanske dina klasskamrater eller kollegor hur speciesistiska de är?  

Nu finns det ett enkelt vetenskapligt test för att mäta speciesism (tanken att moraliskt värde kan avgöras baserat på arttillhörighet).

Testet består av 6 påståenden, med sju svarsalternativ (1-strongly disagree, 2-disagree, 3-somewhat disagree, 4-neither agree nor disagree, 5-somewhat agree, 6-agree,  7- strongly agree):

  1. Morally, animals always count for less than humans.

  2. Humans have the right to use animals however they want to.

  3. It is morally acceptable to keep animals in circuses for human entertainment.

  4. It is morally acceptable to trade animals like possessions.

  5. Chimpanzees should have basic legal rights such as a right to life or a prohibition of torture. (R)

  6. It is morally acceptable to perform medical experiments on animals that we would not perform on any human.

Efter att ha vänt på svaret på fråga 5, summerar man och tar medelvärdet på svaren och det är hur speciesistisk man är. Ju närmare 7, desto mer speciesistisk är du. 

Testet var en del i en studie där forskarna (utöver att utveckla testet) bland annat också jämförde hur speciesism hänger ihop med andra fördomar såsom sexism, rasism och homofobi.

Studien visade att speciesism sammanfaller med rasism, sexism och homofobi, samt att de verkar vara underbyggda av liknande ideologiska uppfattningar. I likhet med rasism och sexism, verkar speciesism vara uttryck för social dominansorientering, alltså en inställning då man föredrar hierarkier och att svaga grupper domineras av starkare grupper. Speciesism var också länkat till höger-auktoritära och konservativa uppfattningar.  Speciesism är däremot omvänt relaterat till empatisk förmåga och att vara öppen för nya idéer. Män är mer benägna att vara speciesister än kvinnor, men det finns ingen koppling till ålder eller utbildning. 

Här kan man läsa mer: 

http://www.jimaceverett.com/publications/the-moral-standing-of-animals-towards-a-psychology-of-speciesism/

http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2018/02/the-psychology-of-speciesism-how-we-privilege-certain-animals-over-others/

Pyttelite
2018-02-27, 03:16
#1

På vilket sätt är detta test vetenskapligt?

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Gen
Gen 
2018-02-27, 07:22
#2

#1 Det är framtaget av forskare, som en del i en vetenskaplig studie, har testats empiriskt och har publicerats i en vetenskaplig tidsskrift efter att ha granskats av sakkunniga. Som det beskrivs i artikeln så är resultaten stabila, de passar väl in i existerande teorier, och kan förutsäga observerbara mänskliga beteenden.

Vad fick du på testet? 😉

Pyttelite
2018-02-27, 07:56
#3

Ksn du länka till forskningsrapporten. Det är hypoteser som knappast stämmer. Hur har dessa rön testats empiriskt och med vilken signifikans?

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Gen
Gen 
2018-02-27, 08:05
#4

#3 Det finns länkar i slutet av inlägget. De innehåller båda länkar till preprint av artikeln. 

Lite talande att du innan du ens har läst bestämmer dig om det stämmer eller inte. Kanske inte så öppen för nya idéer? 🙂

TicTac
2018-02-27, 17:26
#5

#4 Ouch! 😃


You'll never walk alone

Pyttelite
2018-02-27, 20:54
#6

#4 Nej det finns inget i de länkar du pekar på där det är bevisat att artism sammanfaller med sexism, rasism och homofobi. Du menar på fullt allvar att en människa är rasist, sexist och homofob för att  den vill rädda en individ av samma art - du måst e skämta.

Vilka forskningsresultat påvisar detta och med vilken konfidens? Hur ser ditt empiriska bevis ut för detta? Det finns inget i dina referenser som visar på hur studierna genomförts i vilka åldersgrupper gjordes testet i vilket land utifrån vilka kulturella normer. Hur kan man komma fram till att ålder och kulturell inverkan inte haft betydelse var är fakta annat än ett generellt tyckande?

Nej, jag är inte öppen för att både misshandla begreppet rasism, homofobi och sexism som detta sk vetenskaplig uttalande gör.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Gen
Gen 
2018-02-27, 22:49
#7

I länk 1 är artikeln i "download file"-rutan, under den röda bilden med den vetenskapliga tidskriften som studien publiceras i. I länk 2 är det i länken i slutet av inlägget som referensen till artikeln finns. Namnet på artikeln "the moral standing of animals : towards a psychology of speciesism " länkar till artikeln. Jag får intrycket att du inte tittat så noga på länkarna. De är läsvärda, skrivna av forskarna själva och mer tillgängliga än artikeln. Det du letar efter tror jag dock är tabell 3 i artikeln. P-värdena är under .001 för sexism och rasism, och under .01 för homofobi. Det är intressant, eftersom speciesism inom filosofin länge har behandlats som en form av fördom, att se att det också korellerar mot andra fördomar vilket det bör göra om det psykologiskt är en form av fördom. Sen får du komma ihåg att det är en gradskala. Jag är också speciesist även om jag är Vegan och får en låg siffra i testet ovan. Det är nära universellt att resonera att människor är mer värda än andra djur och det är väldigt svårt att värja sig mot. Bara för att man tycker det är rimligt att testa mediciner i icke-mänskliga djur, innan man gör det på mänskliga djur, så är man inte automatiskt likställd med Adolf Hitler när det kommer till rasism. Jag hoppas vi kan hålla oss mer nyanserade än så :) Det glädjer mig ändå att du tycker det här är intressant, för det tycker jag också.

Pyttelite
2018-02-27, 23:09
#8

Dels är det utifrån ett amerikanskt synsätt. Rasism, sexism och homofobi är betydligt påträngande där än i tex Sverige.

Även om vi har haft drag av rasism går det inte att jämföra med USA och den inriktning som varit där så studien är knappat representativ för människor i stort. Inte heller vad det gäller könsrollstänkandet som än idag skiljer markant från Sverige och USA.

Vill man läsa "vetenskapliga" studier måste man se det i sitt sammanhang. Det finns också en medelålder på de som svarat som är kring30 år och även en medellön som inte är speciellt hög. Hur representativt r detta?

Viktiga faktorer att ta hänsyn till eftersom det skiljer avsevärt mellan t ex Sverige och USA när det gäller socialgrupper - så låt det stanna där.

En studie som är gjord i USA för en amerikansk publik och därmed inte per automatik representativ för vare sig Europa eller Sverige.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Gen
Gen 
2018-02-27, 23:39
#9

Jag ser att du ägnat 20 minuter åt denna analys. Amerikaner är från Venus och svenskar från Mars, som man brukar säga. Jag tror jag lämnar det upp till övriga läsare att bedöma hur dräpande denna kritik är.

Pyttelite
2018-02-27, 23:53
#10

Du vet inte vad du pratar om jag arbetar med amerikanska företag dagligen och har god insyn i det amerikanska samhället där det både finns goda och dåliga exempel. Den amerikanska synen på rasism. sexism och homofobi traditionellt går inte att mäta sig eller jämföras med det svenska samhället och det har jag inte ägnat 20 minuter åt. Om du tror på att allt som skrivs och tas fram i USA är allmängiltigt då tror du fel. Studien är begränsad till USA med en viss väldigt begränsad genomsnittsålder. Åldersfördelnkngen såg jag inte förutom det har du också en medelinkomst dom också ger fingervisning.

_Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
_

Gen
Gen 
2018-02-28, 08:03
#11

Då tycker jag du kan prova att göra testet både på dina svenska kollegor och dina amerikanska så kan du rapportera tillbaka här sen hur det gick. För det är väl inte allmänt tyckande du kommer med? Dina egna hypoteser? Vilken konfidens har du i ditt data? Hur stort är urvalet? Könsfördelningen? Medelinkomsten? Vilka var frågorna på testet? Metoden du använde? Var är ditt data publicerat? Osv *gäsp* För att byta spår, vilket påstående i testet håller du mest med om? Är det någon ”strongly agree”?

vendelay
2018-02-28, 15:34
#12

Jag har inte läst artiklarna osv, är inte tillräckligt bra på engelska och jag vet att Gen är EXTREMT noga med sin källkritik 🤓🤗

Alltså, tbh så känns det inte som rocket science för mig. Vi VET att de flesta jägare är män. Vi VET att det jagas mest i mindre samhällen. Vi VET att mindre samhällen är mer benägna att vara ganska förtryckande mot grupper som homosexuella, kvinnor, personer som rasifieras osv. Så att män är den grupp som generellt är förtryckare i ordets alla meningar förvånar mig inte.

Tycker inte heller att det är konstigt att på detta sätt "jämföra" förtryck. Sure, det kanske finns en ganska logisk anledning till att stockholmare inte springer omkring i villaområden och jagar rådjur till middag men jag tycker inte att anledningen till att mindre områden har färre veganer är speciellt rimlig. Jag har inte varit i SÅ många "byar" men hittills ingen som inte haft en mataffär på åtminstone cykelavstånd.  Så ja, jag tror absolut att det är rimligt att förtryck hänger ihop. Finns ju såklart en anledning till varför majoriteten av vego-folket är ickemän…

Veganism Savvity (English)
Vegan iFokus (svenska)

Upp till toppen