Etiketterinformationfakta
Läst 15427 ggr
sighni
2009-09-19, 13:40

Djurtester av kosmetika och hygienprodukter

Information om EU:s försäljningsförbud och lite annat som rör området. Länk till ejdjurtestade hygienprodukter. Köp dem!

Det finns inget land som kräver djurtester av hygienprodukter eller kosmetika. Ingen tvingar företagen att använda djurtestade ingredienser. Eftersom det finns tusentals kosmetikaingredienser på marknaden borde företagen kunna tillverka nya produkter utan nya djurtester. De djurtester som redan är genomförda går ju inte att göra ogjorda. Det är mycket sällsynt idag att företagen testar sina slutprodukter på djur.

Den 11 mars 2009 införde EU försäljningsförbud för kosmetika och hygienprodukter som djurtestats men med flera undantag. Förbudet gäller både ingredienser och färdiga produkter och även produkter som djurtestats i andra länder. Tyvärr innehåller förbudet flera undantag där det fortfarande blir tillåtet att testa på djur. Det gäller följande tester: allergitester, cancertester, tester för att undersöka giftighetseffekter vid upprepad användning, metabolism/kinetikstudier ( för att undersöka hur ett ämne tas upp och vart det tar vägen i kroppen samt hur det bryts ner och försvinner ur kroppen) och skador på foster och reproduktionsförmågan.. Undantagen finns så länge det inte finns alternativa metoder att använda.

För att vara säker på att inte djur lidit vid framställningen av dessa produkter är det säkrast att använda produkter från de företag som har infört ett frivilligt djurtestförbud. Djurens Rätt har en förteckning över vilka produkter som är godkända enligt HCS.

http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/aktuellt/kampanjer/kosmetikakampanjen/lista_over_ej_djurtestade_produkter

Det går inte att lita på när företag eller försäljare säger att deras produkter inte är testade på djur. Amerikanska företag kan påstå att deras produkter är "ejdjurtestade" trots att mängder av möss och råttor används i olika tester, eftersom den amerikanska djurförsökslagstiftningen inte anser att möss och råttor är djur!

Djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa och USA har gått samman för att få bort djurtester vid framställning av hygienprodukter och kosmetika. De har en gemensam standard som kallas "Humane Cosmetics Standard (HCS). Djurens Rätt är den svenska organisationen i detta samarbete. För att godkännas enligt standarden måste företagen fylla i en omfattande enkät med frågor om hur de kontrollerar sina leverantörer. De måste ha kontroll längs hela råvarukedjan och det ska finnas intyg från leverantörer och legotillverkare på detta. Företaget måste aktivt kontrollera att leverantören uppfyller kraven. Om en leverantör djurtestar en ingrediens trots avtalet köps inte råvaran där igen. Finns inte någon annan leverantör dras produkten in eller ändras receptet. Företagen måste ha ett system för kontroller av sina leverantörer att de klarar en revision utförd av ett oberoende ackrediterat certifieringsföretag. Standarden gäller djurtester som produkttillverkaren kan ha inflytande över. Det gäller inte djurtester som gjorts innan avtal skrevs eller djurtester som måste göras enligt lag ex. läkemedel) eller som görs av tredje part. Mer om detta på www.gocrueltyfree.org

Symbolen för att man uppfyller HCS standarden är en kanin.

Eu har en ny kemikalielagstiftning som innebär att fler råvaror till kosmetika och hygienprodukter kommer att djurtestas. Den nya lagstiftningen kräver att många kemikalier ska djurtestas för att få registreras och säljas. Kemikalielagstiftningen gäller även vid framställning av kosmetika och hygienprodukter då de tillverkas av kemikalier. Under de kommande tio åren kommer gamla kemikalier att djurtestas för att registreras förutom alla nya ämnen. Det innebär många djurtester och mycket lidande för djuren. Läs mer om det på http://www.forskautandjurforsok.se/aktuellt/fordjupningsartiklar/djurtestforbud-eller-krav-pa-djurtester-for-kosmetikaravaror.php

Forska utan Djurförsök ger anslag till forskare som vill finna djurfria metoder. Dessa projekt får anslag från Forka utan djurförsök just nu: Utveckling av en cellmodell för att undersöka om en produkt orsakar mild ögonirritation, utveckling av allergitest i provrör, utveckling av cellbaserade tester för att undersöka risker för fosterskador och reproduktionsstörningar. Du kan läsa mer om detta på Forska utan Djurförsöks hemsida. Dessa nya testmetoder kan även användas för att testa andra produkter och kemikalier än just hygienprodukter.

Det finns företag som säger att de inte testar sina produkter på djur ändå finns de inte med på HCS-listan. Det beror på att de inte kan garantera att ingen av deras underleverantörer använder djurtester. Det kan vara ett nytt märke och företaget har inte brytt sig om att skriva på de papper som behövs för att bli godkänd. Kontakta de företag du vill köpa ifrån och be dem skriva på nödvändiga papper. Alla företag förstår inte vilken konkurrensfördel det kan vara att vara finnas med på listan. Listan är internationell så finns det ett internationellt kontor måste det skriva på formulären.

Varför infördes det då djurtester?

Djurtester av hygienprodukter och kosmetika blev standard under1970- och 80-talet för att ingen ville att produkterna ska orsaka hud- eller ögonirritation, allergier, cancer eller fosterskador. På 30-talet blev flera kvinnor blinda och en dog som hade använt mascara. I USA kan konsumenten stämma producenten om skada uppstår. För att skydda sig mot stämningar började producenterna testa sina produkter på djur. Mängder av djur av olika art har använts i detta syfte.

Idag är kritiken större. Man vet att djurförsök inte är en särskilt bra metod för att utvärdera risker för hud- och ögonirritation, allergier eller andra risker för människor. Ingen vill tyvärr betala utvecklingen av djurfria metoder. Myndigheterna tycker det är industrins sak. Industrins intresse beror på konsumenterna. Om vi köper deras djurtestade produkter så är de nöjda och gör ingenting för att förändra sina testmetoder. Nu när EU:s försäljningsförbud införts har intresset ökat. Men det är upp till oss konsumenter att visa vad vi tycker om djurtester.

Forska utan djurförsök tror att flera hundratusentals djur används runt om i världen för att dessa djurtester. Det finns ingen tillförlitlig statistik. Under 2005 och 2006 utfördes allergitester på 40 djur/år i Rumänien och i Frankrike som använder flest djur i kosmetikatester användes 100-250 djur/år i följande område: hudirritationstester, ögonirritationstester, fotosensitivitetstester och giftighetstester. Flest djur användes i allergitester 1473 djur under 2005 och 455 djur under 2006. Det finns ingen officiell statistik från USA, Japan och andra länder utanför EU där det förekommer kosmetikatester. Även statistiken inom EU är bristfällig enligt EU-kommissionen.

Hur djurtester går till och vilka alternativ som finns tänker jag beskriva i separata artiklar.

Likaså inom vilka områden det förekommer djurförsök. Tills vidare besök Forska utan Djurförsöks hemsida.

Mer information finns att få hos:

www.uncaged.co.uk

http://www.djurforsok.info/fakta/testassminkpadjur.4.41038e13113fc555eb88000190.html

http://www.sv.eceae.org/

Informationen till denna artikel är hämtad hos

www.forskautandjurforsok.se och www.djurensratt.se

[TrevorS]
2009-09-19, 14:31
#1

Bra artikel. =)

sighni
2009-09-19, 18:20
#2

Tack!

sighni
2009-09-19, 18:25
#3

Jag hade ju tänkt ha med kaninsymbolen men det ville sig inte. De som vill se den kan gå in på länken "gocrueltyfree" eller "eceae" så finns den där.

sighni
2009-10-04, 13:02
#4

På "gocrueltyfree" finns också information om en förteckning över kemtekniska produkter dvs. tvättmedel, diskmedel osv. De djurtestas ju också men det finns företag som tillverkar dessa produkter utan djurtester som t.ex. urtekram, tellus och ecover.

Upp till toppen